1 listopada

Apteka CAŁOTYGODNIOWA  pełni dyżur 1 listopada w godzinach  8 – 22.

Chełm ul. Lubelska 161d.

tel. 513 227 738