25 i 26 grudnia


Apteka Całotygodniowa pełni dyżur 25 i 26 grudnia w godzinach od 8-22. Chełm ul. Lubelska 161 d.